0904 868 695 - 0975587006 vainhamasia@gmail.com
slide-7 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
Bm

Bánh mài đánh bóng

  • Các sản phẩm của chúng tôi có đủ các kích thước và cỡ hạt theo yêu cầu của quý khách.
  • Kích thước thông dụng: Đường kính: 6″,8″,10″,12″
  •                                        Độ dày: 25,40,50,60,80…
  •                                        Độ hạt: 80#,120#,240#,320#..

Mô tả sản phẩm

  • Bánh giáp  (Bánh mài đánh bóng): Là một sản phẩm được làm từ nguyên liệu chính là vải giáp được phân nhỏ thành miếng sau đó xếp thánh dạng bánh tròn và liên kết với nhau bằng keo công nghiệp. Loại này rất thích hợp cho mài via các sản phẩm đúc, dập định hình trong cơ khí.
  • Các sản phẩm của chúng tôi có đủ các kích thước và cỡ hạt theo yêu cầu của quý khách.
  • Kích thước thông dụng: Đường kính: 6″,8″,10″,12″
  •                                        Độ dày: 25,40,50,60,80…
  •                                        Độ hạt: 80#,120#,240#,320#..
  •                                        Lỗ trục: 25.4, 36, 50
logo-web-bach-thang250x100
logo-12
logo-11
logo-10
logo-9
logo-8
logo-7
logo-6
logo-5
logo-4
logo-3
logo-2
logo-1