0904 868 695 - 0975587006 vainhamasia@gmail.com
slide-7 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
Nx6

Nỉ trắng carem

Giá: Liên Hệ

  • Dùng xoáy lòng trong ống, bo góc tròn và những R trơn, tạo độ sáng bóng.
  • Size: 25mm x 40mm ; 25mm x 50mm……
  • Kèm theo lơ hoặc sáp để đánh.

Mô tả sản phẩm

  • Dùng xoáy lòng trong ống, bo góc tròn và những R trơn, tạo độ sáng bóng.
  • Size: 25mm x 40mm ; 25mm x 50mm ; 25mm x 60mm; 20mm x 10mm ; 25mm x 10mm ; 30mm x 10mm ; 40mm x 10mm ; 50mm x 10mm
  • Kèm theo lơ hoặc sáp để đánh.
logo-web-bach-thang250x100
logo-12
logo-11
logo-10
logo-9
logo-8
logo-7
logo-6
logo-5
logo-4
logo-3
logo-2
logo-1