0904 868 695 - 0975587006 vainhamasia@gmail.com
slide-7 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
Qdx

Quả đánh xước

Giá: Liên Hệ

  • Vật liệu: Cấu tạo bởi những sợi hóa học được xử lý hóa chất, Nhiệt và bột mài
  • Đặc điểm: Độ hạt mịn khác nhau ghép thành quả lô tạo xước inox bề mặt theo yêu cầu
  • Ứng dụng: Dùng cho nhành inox gia dụng, xây dựng

Mô tả sản phẩm

  • Vật liệu: Cấu tạo bởi những sợi hóa học được xử lý hóa chất, Nhiệt và bột mài
  • Đặc điểm: Độ hạt mịn khác nhau ghép thành quả lô tạo xước inox bề mặt theo yêu cầu
  • Ứng dụng: Dùng cho nhành inox gia dụng, xây dựng

logo-web-bach-thang250x100
logo-12
logo-11
logo-10
logo-9
logo-8
logo-7
logo-6
logo-5
logo-4
logo-3
logo-2
logo-1