0904 868 695 - 0975587006 vainhamasia@gmail.com
slide-7 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
Nd2

Đai vòng PZ533 deerfos

Giá: Liên Hệ

  • Kích thước: sản xuất theo kích thước yêu cầu
  • Loại vải : PZ533- deerfos
  • Ứng dụng: Đánh bóng inox và kim loại

Mô tả sản phẩm

  • Kích thước: sản xuất theo kích thước yêu cầu
  • Độ hạt: từ 40#
  • Loại vải : PZ533- deerfos
  • Màu: xanh
  • Ứng dụng: mài bề mặt, đánh bóng tốt nhất cho thép cứng, sàn gỗ  và phần cứng khác
logo-web-bach-thang250x100
logo-12
logo-11
logo-10
logo-9
logo-8
logo-7
logo-6
logo-5
logo-4
logo-3
logo-2
logo-1