0904 868 695 - 0975587006 vainhamasia@gmail.com
slide-7 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
Untitled

Nhám đai, nhám vòng

Giá: Liên Hệ

  • Vật liệu: Hạt mài Alumiumoxide, Black siliconcacbide, Zinconia alumiumoxide…
  • Đặc điểm: Cốt vải được xử lý đảm bảo chống kéo giãn , mỗi loại hạt mài thích ứng cho tứng ứng dụng khác nhau
  • Ứng dụng: Dùng trong ngành gỗ, cơ khí, cao su nhựa

Mô tả sản phẩm

  • Vật liệu: Hạt mài Alumiumoxide, Black siliconcacbide, Zinconia alumiumoxide…
  • Đặc điểm: Cốt vải được xử lý đảm bảo chống kéo giãn , mỗi loại hạt mài thích ứng cho tứng ứng dụng khác nhau
  • Ứng dụng: Dùng trong ngành gỗ, cơ khí, cao su nhựa

logo-web-bach-thang250x100
logo-12
logo-11
logo-10
logo-9
logo-8
logo-7
logo-6
logo-5
logo-4
logo-3
logo-2
logo-1