0904 868 695 - 0975587006 vainhamasia@gmail.com
slide-7 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
Nt1

Nỉ trắng

Giá: Liên Hệ

  • Ứng dụng :

– Cho các mài hoặc đánh bóng của gỗ, bồ đề, ngọc bích, đồ trang sức, vv.

–  Có tác dụng đánh bóng sẽ là tốt hơn nếu sử dụng với đánh bóng dán & đánh bóng sáp.

– Đánh bóng tốt hiệu quả, chịu mài mòn.

  • Thông số kỹ thuật: Theo yêu cầu

Mô tả sản phẩm

  • Ứng dụng :

– Cho các mài hoặc đánh bóng của gỗ, bồ đề, ngọc bích, đồ trang sức, vv.

–  Có tác dụng đánh bóng sẽ là tốt hơn nếu sử dụng với đánh bóng dán & đánh bóng sáp.

– Đánh bóng tốt hiệu quả, chịu mài mòn.

  • Thông số kỹ thuật: Theo yêu cầu
logo-web-bach-thang250x100
logo-12
logo-11
logo-10
logo-9
logo-8
logo-7
logo-6
logo-5
logo-4
logo-3
logo-2
logo-1