0904 868 695 - 0975587006 vainhamasia@gmail.com
slide-7 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
B1

Bánh nhám 260

Giá: Liên Hệ

Giá bán: Liên hệ 
Quy cách: theo yêu cầu.

  • Phi: 260, 310..
  • Cao: 90, 135, 180..
  • Độ hạt: 120, 180, 240..
  • Loại vải: WX713, Sanling..

Mô tả sản phẩm

Đặc điểm: 

  • Được thiết kế theo biên dạng lồi lõm
  • Phù hợp dùng để mài bóng nồi, xong , bát đĩa.

Quy cách: theo yêu cầu.

  • Phi: 260, 310..
  • Cao: 90, 135, 180..
  • Độ hạt: 120, 180, 240..
  • Loại vải: WX713, Sanling..
logo-web-bach-thang250x100
logo-12
logo-11
logo-10
logo-9
logo-8
logo-7
logo-6
logo-5
logo-4
logo-3
logo-2
logo-1